in Ping

Internet leta 2020

Pred tremi dnevi je PEW/Internet objavil rezultate raziskave o prihodnosti interneta. Med 742 sodelujočimi v raziskavi so se pojavila tudi imena znanih teoretikov, aktivistov in komentatorjev (Geert Lovink, Seth Finkelstein, Douglas Ruskoff, Howard Rheingold …). Na splošno med sodelujočimi v raziskavi obstaja konsenz, da bo internet v naslednjih 15 letih še vedno bistveno prispeval k zmanjševanju razlik med posamezniki in izboljševanju družbe.

Medtem ko obstaja neke vrste konsenz o smeri razvoja tehnologije, pa se odgovori vprašanih o vplivu, ki ga bo razvoj tehnologije imel na družbo, bistveno razhajajo.

Za pokušino nekaj napovedi za leto 2020:

  • angleščina ne bo izpodrinila ostalih jezikov;
  • nekateri se bodo prostovoljno in iz protesta odločili živeti “odklopljeno”;
  • tehnologija nam – kljub vedno večji količini avtomatiziranega zbiranja in obdelave podatkov – ne bo ušla izpod nadzora.

Med glavnimi razvojnimi prioritetami prevladujeta dve. Prva je razvoj mreže in usposabljanje čim širšega kroga ljudi, da jo bodo lahko uporabljali. Druga pa zagotavljanje sistemskega in pravnega okolja, ki bo zagotavljalo, da bodo uporabniki mrežo lahko uprabljali po svojih željah in glede na svoje potrebe.

Celotno poročilo je zanimivo branje ne toliko zaradi rezultatov ampak predvsem zaradi mnenj in komentarjev vprašancev, ki so vključeni v dokumentu.

Poročilo o prihodnosti interneta [PDF; 530KB]

Let's talk

Comment