Skupnost.si

Vedno več slovenske politike se seli na splet: predsednik države, evropski komisar in minister za razvoj imajo lastne bloge, E-uprava ponuja vedno več storitev, Durs si je za 647.157€1 omislil virtualno blondinko, nekateri smo letos že četrtič oddali dohodnino preko spleta, vlada in ministrstva se “uspešno” predstavljajo svojim državljanom … a v tej – na prvi pogled idilični – sliki E-publike Slovenije nekaj bistvenega manjka. Nihče nas ne spodbuja, še manj pa nam ponujajo orodij (beri: novih tehnologij) za aktivno sodelovanje pri odločanju o javnih zadevah. Spletno mesto, ki bo 1. junija 2007 zaživelo na naslovu http://www.skupnost.si/, bo skušalo to vrzel vsaj delno zapolniti.

Kmalu bo več kot dve leti od trenutko, ko je Francija zavrnila evropsko ustavno pogodbo. Trenutka, ki je še dodatno vzpodbudil razmišljanje o izgubljanju posluha oblasti za potrebe državljanov. Nekako od takrat je zorela ideja, kako slovenski kiberskupnosti ponuditi prostor, kjer bo lahko o nekaterih aktualnih družbeno-političnih vprašanjih oblikovala skupno stališče. To stališče bo v danem trenutku zaključen dokument, ki se bo skozi sodelovanje skupnosti toliko obrusil, da bo predstavljal konsenz, ki ga je bila ta skupnost v zvezi z določenim vprašanjem do tistega trenutka sposobna doseči.

V tem času sem iskal tudi najbolj primerno platformo in ker nisem našel takšne, ki bi zadovoljila vsem zahtevam, sem se po daljšem premisleku odločil, da bom poskusil z najbolj primernim orodjem ta hip: Mediawikijem, ki poganja bolj znano Wikipedijo.

Stanje

Slovenska država je svojim državljanom v zakonodajnem postopku – kljub vsej tehnologiji, ki je danes na voljo – omogočila sodelovanje pri upravljanju države2:

 • z javno predstavitvijo mnenj in preko nefunkcionalnega obrazca, kjer lahko registriran uporabnik odda svoje mnenje;
 • s posredovanjem pripomb in vprašanj preko drugega obrazca, preko katerega so bila doslej posredovana vsega 3(!) vprašanja, ki so zanimiva za širšo javnost, če upoštevamo, kaj je objavljeno na strani s pogostimi vprašanji;
 • z dopisovanjem s poslancem, poslansko skupino ali predsednikom DZ preko tretjega, tokrat malo naprednejšega obrazca.

Dokaz za ne ravno spodbudno stanje je tudi izjava ministra Viranta o vnašanju preštetih glasov na volitvah 2006 kot “najbolj pomembnem koraku” [sic!] e-participacije v Sloveniji3.

Rešitev

Skupnost bo morala sama poskrbeti za to, da bo v uveljavljanju svojih pravic kot suverena v državi, izkoriščala vsa možna sredstva. Čakanje, da bo pobuda prišla “od zgoraj” je naivno. Eden izmed tovrstnih poskusov je spletno mesto E-demokracija, ki se ukvarja z vprašanji povezanimi z aktivno participacijo državljanov v sodobnih demokracijah, ki jim jo omogoča internet, mobilna komunikacija in druge tehnologije. Projekt Skupnost bo skušal ta prostor še dodatno odpreti.

Platforma

Wiki okolje – kljub nekaterim resnim pomanjkljivostim – nudi precej tistega, kar lahko bistveno pripomore k uspehu te pobude:

 • rezultat sodelovanja posameznikov, ki so vpleteni, je zaključen dokument;
 • zadnja različica dokumenta, je rezultat konsenza;
 • v ospredju niso posamezniki kot na blogih ali forumih, ampak ideja (tema).

Postopek

 1. Področja bodo razdeljena podobno kot so razdeljena delovna področja vlade.
 2. Vsak predlog bo imel obvezna naslednja poglavja:
  1. POVZETEK (na kratko kaj naj bi urejal predlog)
  2. STATUS (stanje, v katerem se dokument nahaja; npr. izhodišča, vroča debata, zaključen dokument ipd.)
  3. PREDLOG (besedilo dokumenta; glavni del)
  4. ZA / PROTI (argumenti, povezave, ozadja, sklepi pogovora ipd.)
  5. AKCIJA (sugestije, kako se dodatno aktivirati za uveljavitev predloga)
 3. Vsak predlog bo mogoče v razdelku POGOVOR komentirati.

Podrobneje bo sistem (so)delovanja objavljen na www.skupnost.si ob začetku delovanja spletnega mesta.

Nepretenciozen poskus

Vabim torej vse, ki želite sodelovati pri tem poskusu mobiliziranja skupnosti, da se angažirate. Od 1. junija 2007 bo na naslovu www.skupnost.si dostopna instalacija aplikacije MediaWiki, kjer bomo poskusili, ali lahko skozi sodelovanje tvorno sodelujemo pri upravljanju javnih zadev.

1320.000 € za vzpostavitev baze vprašanj in odgovorov ter 327.157 € za sam sistem. (Dnevnik, 14.4.2007)
2 Vsi navedni postopki so dostopni s spletnega mesta Državnega zbora preko poglavja Dialog(?!).
3 “Najbolj pomemben korak smo naredili na zadnjih voltivah leta 2006. Usposobili smo namreč 500 uradnikov na občinah, ki so z digitalnimi potrdili vnašali rezultate volitev.” (Finance, 17.4.2007; str. 45)

» Komentiraj zapis
» Priporoči v branje na sl.reddit.com
» Dodaj med Technorati priljubljene


Info o "Skupnost.si"