Untitled / Brez naslova

Vsak spletni projekt, ko se začne udejanjati, nosi naslov “Untitled”. Mislim, da je ta trenutek, ko projekt preide iz idejne, načrtovalske faze v izvedbeno, enako navdušujoč kot trenutek, ko zadeva zaživi. Naj se torej moja spletna avantura – vsaj na simbolni ravni – obdrži nekaj časa na tem prehodu.

Continue reading