What if Barack …

If Obama wins the election in November this year, he’ll prove once more that the internet can bring new supporters (voters) in the election race. But that’s actually nothing special, because we already know that from the US presidential elections in 2004. Howard Dean and Joe Trippi already proved it four years ago. The real question behind his quest for change is this: can he take the thing a step further?
Continue reading

ZDA – nadzorovana demokracija

Ustanovni očetje, ki so odgovorni za pripravo ameriške ustave in ustanovitev dežele svobodnih, so se zavedali, da tudi demokratični sistem, v katerem vlada pravilo ena oseba en glas, ni popoln.1 Izražena volja ljudstva je lahko tudi rezultat iracionalne ali neprave odločitve.2 Zato so v sistem vgradili dodatno varovalko, ki bi onemogočala, da se ljudstvo napačno(?!) odloči. V proces volitev predsednika so za vsak primer vgradili tampon cono – elektorje. Tako so postali dejanski nosilci volilne pravice elektorji in ne posamezniki.

Continue reading